ARCHIVE FOR

септембар 2020

Mере заштите ученика, наставника и осталог особља у школи

Обавезе наставног особља и стручних сарадника у организацији и спровођењу превентивних мера и активности Обавезе наставног особља и стручних сарадника у организацијии спровођењу превентивних мера и активности:1. Да пријем ученика у објекат школе врше према прецизно утврђеномраспореду;2. Да спроводе едукацију ученика о значају и начину примене мерапревенције, значају свакодневног праћења здравственог стања и остајања кодкуће […]

READ MORE