Наши успеси

ПРОСЕЧНО ПОСТИГНУЋЕ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ПАЛИЛУЛЕ 2018/19