Наставно особље

Гордана Миловац

Учитељица

Гордана Миладинов

Учитељица

Јовица Јелић

Техничко образовање

Сања Јовић

Физичко васпитање

Весна Булић

Српски језик

Александра Јаковљевић

Математика

Светлана Тодоровић

Српски језик

Учитељица

Учитељица

Александра Миловановић

Музичко